Esti aici
Acasa > Externe > ROMANIA intra in 2022: CFR are întârzieri cu anii, dar, din obișnuiță, se crede în grafic. Dezastru este si pe bani europeni

ROMANIA intra in 2022: CFR are întârzieri cu anii, dar, din obișnuiță, se crede în grafic. Dezastru este si pe bani europeni

CFR SA, compania națională care administrează şi întreţine infrastructura feroviară publică şi o serie de componente de infrastructură private, precizează, la cererea Evenimentului zilei și Capital, că niciunul dintre proiectele de modernizare a căilor ferate române, contracte din fonduri europene nerambursabile, nu se află în situația de a pierde finanțarea.

Menționăm că pe pe net am publicat, în 9 decembrie 2021, articolule „Pe calea ferată din România doar pierderea fondurilor europene merge bine. Dezastrul de la CFR” în care arătam:

„ În 2019 au fost lansate proceduri de licitație din fonduri europene nerambursabile finanțate din (POIM 2014-2020) și (CEF 2014-2020) în valoare estimată de 993, 21 mil lei fără TVA pentru 15 proiecte, din care 13 proiecte de pregătire, respectiv două proiecte de execuţie.

Licitațiile s-au finalizat cu semnare de contracte cu termene de execuție 2020-2021.

Un singur proiect a fost finalizat: Gara de Nord – Aeroportul Otopeni (faza1).

Deși aceste proiecte reprezintă baza de absorbție a fondurilor europene atât pentru închiderea POIM 2014-2020 cât și pentru noul POIM/PNRR 2021-2027, până în prezent documentațiile necesare lansării procedurilor de execuție nu sunt gata, proiectele nu au gradul de maturitate necesar lansării execuției, putând fi puse în execuție în 2023, când deja programele de finanțare 2014-2020 se vor închide.

Crept urmare, există riscul pierderii a peste 20% din sumele alocate în cadrul acestor programe, adică peste 500 milioane de euro”.

Un răspuns mult prea optimist
Înainte de Crăciun, am primit de la Serviciul Comunicare Mass-Media al CFR SA, la cererea noastră făcută în baza legii 544 din 2001 privind liberul access la informațiile de interes public, următorul punct de vedere:

„Referitor la: proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare

Urmare adresei dumneavoastră transmisă în format electronic Serviciului Comunicare Mass-Media, prin care solicitați informații despre proiectele de modernizare a infrastructurii feroviare (finanțate din fonduri externe nerambursabile prin POIM și CEF), vă comunicăm:

Pentru proiectele de modernizare a infrastructurii feroviare, finanțate din fonduri externe nerambursabile (POIM/CEF), au fost lansate proceduri de achizitii în 2019, iar în perioada 2019–2020, au fost semnate contracte de servicii pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente a 14 proiecte de pregătire, în valoare totală de 150,95 mil lei (fără TVA) și 2 contracte de execuție aferente a 2 proiecte în valoare totală de 870,37 mil lei (fără TVA).

Toate proiectele sunt în derulare, cu excepția proiectului de „Modernizare a liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti – Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă Bucureștiˮ, pentru care lucrările au fost finalizate în decembrie anul trecut.

De asemenea, în anul 2020 au fost atribuite două contracte de execuție, în valoare de 5.702,47 mil lei (fără TVA), aferente proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată pe secțiunea Brașov – Sighișoara. Lucrările sunt în derulare.

Menționăm faptul că, la data prezentei, niciunul dintre aceste proiecte nu se află în situația de a pierde finanțarea.

Implementarea acestor proiecte se desfășoară prin Sectorul Proiecte cu Finanțare Externă din cadrul companiei.

De asemenea, este important de menționat că, față de perioada prezentată în 2019, au mai demarat 2 proceduri de achiziție publică pentru achiziția contractelor de proiectare și execuție aferente obiectivului de investiții „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad”, inclus în PNRR 2021-2026, în valoare estimată totală de 7.097,10 mil lei (fără TVA) și 9 proceduri de achiziții aferente a 6 proiecte de pregătire pentru elaborarea studiilor de fezabilitate/studii de fezabilitate și proiect tehnic, finanțate prin programele POIM și CEF 2014-2020, în valoare de 337,19 mil lei, din care au fost atribuite în decembrie 2021, două contracte de servicii, în valoare de 74,29 mil lei (fără TVA).

Informații suplimentare privind stadiile procedurilor de achiziții puteți găsi pe site-ul companiei www.cfr.ro sau accesând link-ul http://www.cfr.ro/index.php/ct-menu-item-3/ct-menu-item-15/ct-menu-item-29/ct-menu-item-31.”.

După cum poate observa oricine accesează link-ul de mai sus, situația implementării proiectelor cu fonduri europene de către CFR SA este „roșie” și la propriu și la figurat, adică, în articolul invocat mai sus, Capital.ro a scris doar despre o parte din lucrările care sunt în mare întârziere.

Câteva exemple:
Ce a scris Capital: Modernizarea linie cf București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră.

LOT 1: „Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana”

Date tehnice: 12 km de linie CF simplă între Stațiile Vidra și Comana, stația veche CF Comana se va desființa și se va construi una noua la o înălțime cu 1,5 m mai sus decât cota actuală, HM Grădiștea se va transforma în punct de oprire, 4 poduri (2 peste râul Sabar, 1 peste râul Neajlov, 1 peste râul Argeş), 2 viaducte, 10 podeţe.

Durata pentru proiectare şi execuţie este de 22 luni.

Stadiu: Contract semnat 2020 aflat în întârziere, din cauza prelungirii perioadei de proiectare. Nu se va încadra cu finalizarea până în 2023.

Site CFR: Nr. Și data – 125/04.12.2020; Valoare (lei fără TVA) – 472.049.303,77; Durata (luni) – 91 luni; Stadiu de execuție % – 10,18 (roșu); Observații – în derulare etapa de proiectare.

Nota redacției: 91 de luni înseamnă peste șapte ani și jumătate. După programul inițial de 22 de luni, CFR ar mai avea doar 10 luni pentru execuția lucrării, deci întârzierea pe care o estimează, pe propriul site, este de aproape șase ani.

Ce a scris Capital: Modernizarea/consolidarea/ reabilitarea staţiei CF Gara de Nord Bucureşti.

În luna iunie 2019, a fost lansată licitație privind achiziția serviciului pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru modernizare/consolidare/reabilitare a stației CF Gara de Nord. În luna august a avut loc deschiderea ofertei. Valoare estimată a serviciului este de 15,52 mil lei fără TVA. Durata de implementare este de 198 de zile.

Stadiu: Studiul de Fezabilitate aferent proiectului Modernizarea/consolidarea/reabilitarea staţiei CF Gara de Nord Bucureşti: nefinalizat, trebuia lansat 2020. Se va pierde finanțarea.

Site CFR: Nr. și dată – 125/06.12.2019; Valoare (lei fără TVA) – 11.300.000,00; Durata (luni) – 851 z.c; Stadiu de execuție % – 40; Observații – În derulare

Ce a scris Capital: Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța (180 km)

Evaluarea pentru procedura de achiziție a studiului de fezabilitate a fost finalizată prin semnarea contractului în data de 17 septembrie 2019. Ordinul de începere a serviciilor a fost emis la 30 septembrie, iar contractul este în derulare. Valoarea atribuită este 9,2 mil lei fără TVA. Durata de implementare a serviciului este de 18 luni.

Stadiu: Studiul de fezabilitate nefinalizat. Nu va fi gata de lansare pentru execuție lucrări nici în 2023.

Site CFR: Nr. și dată – 92/17.09.2019; Obiect – Studiu de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța; Valoare (lei fără TVA) – 9.200.000.00; Durata (luni) – 31 luni; Stadiu de execuție % – 58 (roșu). Observații – În derulare

Ce a scris Capital: În 2019 a fost lansată licitaţia pentru achiziţia studiului de fezabilitate pentru contractul „Lucrări de reparații/modernizări ale liniilor de cale ferată (București-Brașov, Timișoara-Arad, București-Buzău, București-Craiova, Pașcani-Iași, București-Constanța, București-Pitești), pentru asigurarea unei viteze sporite și creșterea calității serviciilor de transport feroviar” pe liniile feroviare București – Craiova, Timișoara – Arad, București – Buzău, Predeal – Brașov, Pașcani – Tg. Frumos – Iași și Bucuresti – Pitești. Face parte din capitolul Proiecte de cale ferată cu viteză sporită, orar cadenţat şi servicii feroviare – Quick Wins.

Date tehnice: Obiectivul acestor lucrări consta în eliminarea restricţiilor de viteză prin lucrări de mică anvergură, ce vor viza elementele suprastructurii căii ferate (şina, traversele, aparatele de cale) sau orice alt element care va conduce la creşterea vitezei de circulaţie pentru trenurile de călători, cu impact direct şi imediat asupra duratei de călătorie şi/sau asupra creşterii siguranţei şi confortului călătorilor.

Durata de implementare: 11 luni.

Stadiu: Studii de fezabilitate nefinalizate. Lucrările trebuiau lansate în 2020. Se va pierde finanțarea.

Site CFR: Nr. Și data – 99/25 octombrie 2019; 3.9000.000,00; 25 luni (roșu); 30; Observații – În derulare.

Concluzie
Dacă e să credem ce spunea fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, la începutul lunii septembrie, domeniul feroviar a suferit enorm din lipsă de investiţii, iar CFR „nu a mai văzut şină nouă de 15 ani”.

Dacă e să ne uităm la ce se întâmplă cu adevărat, nu la ce ne spun funcționarii de la CFR SA, vor mai trece alți mulți ani până vom avea căi ferate moderne, din moment ce și pe propriul site al companiei naționale lucrurile arată dezastruos.

Restul sunt întârziate cu termene de finalizare prelungite succesiv și slab urmărite și implementate la nivelul CFR.

Lasă un răspuns

Top